DEMİR ÇEVHERİ HAZIRLANMASI

Solutions for Iron Ore PreparationDemir cevheri hazırlanması için çözümler: Carmeuse, çelik imalatçılarına yüksek kaliteli, kirece dayalı ürünler tedarik ederek, demir cevheri kalitelerindeki sürekli düşüşü telafi etmelerine yardım eden çözümler sunar. Kireç, yabancı maddeleri (kirliliği) gidermeye ve hem maden eritme ocağı ve hem de direk indirgeme uygulamalarında peletlerin kimyasal özelliklerini iyileştirmeye yardımcı olur.

 

KARLILIĞINIZA ETKİ EDİN

Vaka çalışmalarını ve tanıtım bültenlerini okuyun

KARLILIK ÇÖZÜMLERİ:

  • Yüksek fırınlarda flakslanmış pelet kullanılması; verimliliği, refrakter ömrünü ve operasyon güvenliğini arttırırken, yakıt sarfiyatını ve sıcak metaldeki silisyum ihtivasını da düşürür.

  • Kireç ilave edilmesi, kalsiferrit faz oluşumu ve spinel stabil kılma nedeniyle indirgemeyi ve gücü arttırır.

  • İndirgeme öncesinde, kireç, oksit peletin dışına yapışır ve metal lifçiği kaplar ve kümelenmenin asgariye inmesine yardım eder.

  • Sönmüş kireç, peletler için bağlayıcı olarak kullanılır.  Kireç, maliyetlerin düşmesine, sıkıştırıcı gücün artmasına ve peletin kimyasal özeliliklerinin iyileşmesine yardım eder.

Bu kategori için sonuç yoktur